Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


█▓▒░Anubis░▒▓█

Anubis egyiptom istene.

És az anubis maszkja.

 

 

Anubis

Anubis az ókori egyiptomi hitvilágban a halottak és az alvilág oltalmazója,később a holtak bebalzsamozóinak istene is.Ozirisz kultuszának elterjedése előtt Anubisz vezette a halottakat az alvilágba.Sakál-vagy kutyafejű ember alakjában jelenitették meg.Az egyiptomiak hite szerint a halott ember a holtak termébe kerül.Anubisz az elhunyt túlvilági elitélésénél,mint biró volt jelen,igy az istenek birájának is nevezték.Itt Anubisz egy mérlegre teszi az emberek szivét,a mérleg másik oldalára Maatnak,az igazság istenének a tollát.Ha a sziv nehezebbnek bizonyul,mint a toll egy démon felfalja a szivet.A Piramisszövegek szerint Anubisz a holtak birodalmának főistene volt.Eredetileg a napisten,Ré negyedik fia volt,de később ez megváltozott.Plutarkhozs szerint Anubisz Ozirisz és Nepthüsz fia,akit anyja egy mocsárba ejtett,hogy megvédje Széth haragjától.Az isteni gyermeket Izisz találta meg és ő is nevelte fel.Amikor Ozirisz elhagyta Egyiptomot Anubisz elkisérte a hosszú útra.Amikor Széth megölte Oziriszt,Anubisz rendezte meg apja temetését.Testét szövettel takarta be,igy alkotta meg az első múmiát.Ezért tekintették Anubiszt a temetési szertartások istenének.Thottal együtt részt vett Ozirisz  itélethozatalában.Anubisz nevével sűrűn találkozhatunk a halotti irodában,abból tudjuk,hogy ő a halottak istene és a mumifikálás védnöke.Anubisz helyezte el a sirkamrában a halott körül a Hórusz-fiúkat,és mindegyiknek adott megőrzésre egy kanópuszedényt az elhunyt bebalzsamozott belső testrészeivel.Anubisz szoros kapcsolatban állt a thébai nekropolisszal,amelynek  a pecsétjén kilenc fogoly felett lévő sakálként ábrázolták.

Anubisz

Hórus az egyik legfontosabb egyiptomi isten.Sólyomként,vagy pedig emberként sólyomfejjel ábrázolják.A Hórusz név görög eredetű és a Heru/Har névből ered.Az egyiptomiaknál a Hórusz-szem szimbólum a megújulás jelképe volt.A Hórusz-szem nyakláncot a múmiáknak arra a részére tették,ahol a belső szerveit kiszedték.Az istenség eredetének kultusza homályos.Az egyiptomi panteoszban Hórusz Izisz és Ozirisz fia.A magasban szárnyaló sólyom megtestesitője.Az egész eget elfogó madár szemei a hold és a nap,szárnyai átölelik az egész földet.Az uralkodót megtestesitő gizai szfinxet Hóremahetnek,a horizonban lévő  Hórusznak nevezték.A fáraó magát is Hórusznak nevezi.A Hórusz-gyermek anyának ölében,egymagában vagy valamilyen állaton ülve jelenik meg.A gyermek Hóruszt akit csecsemőkorában Hathor tehén táplált,megmarta egy skorpió,amikor a Nilus nádasában játszott.A hazatérő Izisz elkeseredetten fohászkodik testvérével,Nephtüsszel Ré istenhez kisfia élettelen teste mellett.Ré isten sietve elküldi Thot istent a földre,s az ibiszfejű istenségnek minden tudásával sikerül életre kelteni a kis Hóruszt.A fiú a mocsárvidéken,Széth elől bújkálva nő fel sólyomként.Amikor ereje teljében jár,Ozirisz megtanitja a kemény harcra.E bosszúálló harcról szól Hórusz és Széth története.

Hórusz

Hórusz-szemHórusz és Széth történeteA Hórusz és Széth története időszámitásunk előtt a 12.században keletkezett.Amikor Hórusz készen állt a küzdelemre Széth ellen,aki meggyilkolta apját,maga köré gyűjtötte az egyiptomiakat,akik az apja oldalán álltak és Izisz bátoritására harcba kezdtek a gyilkos és zsarnok,Széth ellen.Szét is összehivta a hiveit,valamennyien különféle állatokká alakultak át:krokodillá,kigyóva,vizilóvá és gazellává.Sok csata nem hozott eredményt,de eljött a végső csapás.Edfu közelében mérkőztek meg,hogy melyik csapat az erősebb.A küzdelem kavargásában Hórusz sólyomként felemelkedett az égbe.Kereste ellenfelét a harcosok között.Vizilóként fedezte fel Széthet,leereszkedett és Széth hátába vágta éles körmeit,Széth ekkor gazellává változott.Hórusz újra és újra lecsapott rá.A kemény harcban Hórusz elveszitette bal szemét.Az egyiptomiak Hórusz bal szemét a Holdnak,jobb szemét a Napnak mondták.A Hórusz-szem amuletté válva az udzset szem.A harcban Hórusz is megcsonkitotta Széthet,de egyiknek sem sikerült felül kerekedni a másikon.Az istenek végül megelégelik a küzdelmet és biróság elé idézik a két ellenfelet.Thot először begyógyitja a sebeket és elkezdenek tárgyalni.Széth kezdte a beszédet.Szerinte Hórusz nem jogos örököse Ozirisznek,mert ő a halála után született.De Hórusz bebizonyitja,hogy ő jogos örököse Ozirisznek,mert Ozirisz az ő apja.Thot odaakarja az egész vidéket adni Hórusznak,de Geb a birodalom szétosztását javasolja,hogy a Delta-vidék Hóruszé,Széthé pedig a Nyilus-völgy legyen.Hórusz győzőtt mind a harctéren,mind a biróságon.

SzéthHórusz-fiúkA Hórusz-fiúk az egyiptomi vallás szerint Hórusz isten négy fia.Ők védelmezték a mumifikálás során a testből eltávolitott és a kanópuszedényekben a sirba tett belsőségeket,őket négy istennő védte.A négy isten ismert volt,Hórusza fiaiként,a király barátaiként és Ozirisz fiaiként is.A négy kanópuszedényt emberformára faragtak.Név:              Alak:       Testrész:         Védőistennő:       Égtáj:         Amszet          ember      máj                  Izisz                 délHapi              pávián      tüdő                Nephtüsz           északDuamutef       sakál        gyomor            Neith                kelet   Kebehszenuf sólyom      belek               Szelket  .

Nyugat

Amset                Hapi               Duamutef          Kebehszenuf   ÍziszIzisz a legjelentősebb egyiptomi isten,anyaistennő,a varázslás,a termékenység,a viz és a szél,a tengerhajózás istennője,a nőiesség és a hűség szimbóluma,Ozirisz felesége,Hórusz anyja.Neve szószerint trónszéket jelent.Iziszz a művészetben hosszú ruhát viselő nőként ábrázolták,fején a trónt jelentő hieroglifával.Miután alakja egybemosódott Hathoréval,fejdiszét Hathoré váltotta fel,tehénszarvak köztük napkoronggal.Néha tehén vagy tehénfej is jelképezte.Fiával Hórusszal ábrázolták legtöbbször,fején koronával,néha héjaként,amint Ozirisz teste fölé száll.Izisz héliopoliszi kilencség egyik tagja lett Nut égiistennő és Geb földiisten lányaként,Ozirisz,Széth és Nebet-Hu testvéreként.A kezdetekkor Ozirisz feleségével,Izisszel,aki a húga volt jól uralta az ókori Egyiptomot.Megtanitotta az embereket irni.Testvére Széth megirigyelte a hatalmát és ezért egy fenséges vacsorán kijelentette,hogy azé a láda aki kitölti,Ozirisz kipróbálta és Széth rázárta a fejére a ládát.A láda fedelét a Nilusba dobta.Ozirisz igy az alvilág ura lett.Hórusszal Izisz sokáig mocsarakban bujkált.

Ízisz

Széth egyiptomi isten,Get és Nub fia,Ozirisz,Izisz és Nephtüsz testvére,s egyben Ozirisz gyilkosa is.A görögök Tüphónnal azonositották.Ember alakban,de később állatfejjel is megjelenitették pl.disznó,szamár és okapi alakban.Kitalált mitikus lény.Az egyiptomiak szerint úgy született meg,hogy durván kihasitotta az anyja,Nut testéből magát.Eredetileg a sivatag istene volt.Az egyiptomi mitológiában Széth a szükséges rossz.

 

ANUBISZ: Ozirisz és Nephtüsz törvénytelen fiaként született. Az Óbirodalom korai periódusa után Ozirisz, a halottak istene kiszorította helyéről, s csak egy segítő szerep jutott neki a halottak őrzőjeként és a temetési kultusz isteneként. A görögök Hermésszel azonosították, s így a két név összetevéséből jött létre a Hermanubisz névalak. Kutyafejű isten, a balzsamozók és a balzsamozás felett őrködött. Az a kutyaféle, amelynek Anubiszt ábrázolják a sakáltól származik, de inkább farkasra hasonlít. A sakál azonban nem honos Egyiptomban. Farka bozontos és lapos. Ő őrzi a túlvilág kapuját, fogadja az elhunytakat, s lelküket elkíséri a földalatti világban. Az alvilág egyik bírája, az örök utak megnyitója. Ő a felelős a temetési szertartásokért (pl. balzsamozás) és a ká-nak az átvezetéséért az önítélet helyére. Feladata volt eldönteni, hogy az elé járuló halott elég tiszta-e ahhoz, hogy bejusson a túlvilágra. A balzsamozást és a test megtisztítását vezető papok az ő maszkját öltötték fejükre. Bár Nephtüsz szülte, Ízisz szoptatta és nevelte fel. Kultuszának központja Künónpoliszban volt. Abüdoszban a szintén kutya-alakú Chontamenti-vel azonosították.

ANUBISZ BESZÉDE: Nebseni papirusz
ANUBISZ BRONZSZOBRA: Későkorból származó magas dombormű, a Louvre tulajdona. Jellegzetessége, hogy bal karja kissé előre tartva könyékben hajlított.

ANUBISZ HOZZÁTARTOZÓI: Apja Ozirisz, anyja Nephtüsz. Féltestvére Hórusz apai ágon.

ANUBISZ PAPJAI: múmiapreparátorok : Ők végezték a mumifikációt két hónapon át Anubisz isten jelmezében és maszkjában.